שלום אורח  הרשם לפא"ר
תורת החינוך - 55004
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אשר עידן

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

מטרות הקורס

הקורס נועד לבחון את מכלול התחומים המשפיעים על החשיבה החינוכית ומעצבים את נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מבהיר את הזיקה שבין הגות פילוסופית להגות חינוכית; מציג את הנדבכים המרכזיים בהתפתחות התאוריה החינוכית; בוחן את ההשפעה של דיסציפלינות שונות, כגון: פסיכולוגיה, ביולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד, על מחשבת החינוך; מנתח מבחר תורות של הוגי דעות בחינוך; ודן בהשפעות עתידניות על מבנה מערכת החינוך ותפקידיה.

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על יחידות לימוד ועל מאמרים.

נושאי הלימוד

•  

תורת החינוך מן ההיבט ההיסטורי

•  

תורת החינוך מן ההיבט הפילוסופי

•  

תורת החינוך – השפעה רב-תחומית

•  

תורת החינוך – היבט עתידני

•  

מודרניות ופוסט-מודרניות בחינוך