פא"ר > המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות > מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה - 55169
מרכז/ת ההוראה: אביחי אורןתנאי קבלה: לפחות 84 נ"ז של תואר ראשון שמהן לפחות 48 נ"ז בהיסטוריה ובכללן קורס מתקדם אחד בהיסטוריה ועבודה סמינריונית אחת בהיסטוריה. כמו כן יש לסיים בהצלחה את הקורסים תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, ופסיכולוגיה בחינוך.

מטרות הקורס

קורס זה נועד להכשיר מורים להיסטוריה במערכת החינוך.

במסגרת הקורס יכירו ויתנסו הסטודנטים במגוון אמצעים, אסטרטגיות ושיטות הוראה לעריכת שיעור היסטוריה, ובנוסף ילמדו סוגיות עיוניות הקשורות לפילוסופיה של ההיסטוריה, להיסטוריוגרפיה ולהוראת ההיסטוריה.

מבנה הקורס

הקורס ינתן במסגרת של סדנה שהנוכחות בה היא חובה. חלק מהמפגשים יוקדשו להרצאות, הסברים והדגמות של המרצה; בחלק אחר תתבצע הוראת עמיתים בכיתה, שתאפשר התנסות בשיטות הדידקטיות השונות.

חומר הלימוד

מקראה וקובץ תרגילים (בחוברת ובאתר הקורס).

1 הסבר מפורט ראו בפרק תעודות הוראה בידיעון האקדמי.