פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
המחלקה למדעי הטבע והחיים
חברי המחלקה למדעי הטבע והחיים עוסקים בהוראה ובמחקר בתחומי הפיסיקה, הכימיה, הגיאולוגיה ומדעי החיים. סטודנטים במחלקה לומדים לקראת תואר במדעים לפי תוכנית לימודים רב-תחומית, הכוללת שילובים שונים של מגוון הקורסים בכל אחד מתחומי הידע שבמחלקה, ומקבלים תמונת עולם מדעית רחבה, או שהם ממקדים את לימודיהם באחד התחומים בלבד. בקורסים מסוימים המוצעים על-ידי המחלקה משולבים כחלק בלתי נפרד מהקורס סיורים, מעבדות וטכנולוגיות למידה מתקדמות. רבים מהסטודנטים שמסיימים את לימודיהם לתואר ראשון במחלקה ממשיכים בלימודים לתארים גבוהים, באוניברסיטה הפתוחה או במוסדות אחרים להשכלה גבוהה. במסגרת המחלקה מוצעת תכנית לימודים ייחודית במחשבה הביולוגית, המעניקה למסיימיה תואר מוסמך אוניברסיטה (M.A). התוכנית משלבת בין מושגים ורעיונות מתוך מדעי החיים עצמם, לבין תפיסות וגישות פילוסופיות חוץ-ביולוגיות.
חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסים:
המחלקה למדעי הטבע והחיים
שם הקורסמרכז/ת ההוראהרמה
ביולוגיה כללית א (20118)פתיחה
יסודות הפיסיקה א (20113)פתיחהספר אלקטרוני 
עולם הכימיה (20116)פתיחה
צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה (20120)פתיחה
צפונות כדור-הארץ (20117)פתיחהספר אלקטרוני 
אוקיינוגרפיה (20270) ד"ר נורית גולדמן רגילה
אטומים מולקולות ותכונות החומר (20201)רגילה
אקולוגיה (20412)רגילהספר אלקטרוני 
ביולוגיה כללית ב (20119)רגילה
החולייתנים (20104)רגילה
יסודות הפיסיקה ב (20114)רגילהספר אלקטרוני 
כימיה אורגנית (20456)רגילה
כימיה אורגנית לביולוגים (20282)רגילה
כימיה אי-אורגנית (20404)רגילה
מבוא לאסטרופיסיקה (20207)רגילהספר אלקטרוני 
מבוא למדע כדור-הארץ (06101)רגילה
מבוא למטאורולוגיה (20291)רגילה
מעבדה ביסודות הפיסיקה (20418)רגילה
מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות (20421)רגילה
מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים (20238)רגילה
מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים (20239)רגילה
נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל (20211)רגילה
נושאים בהתנהגות בעלי חיים (20415)רגילהספר אלקטרוני 
עולם החיידקים (20237)רגילה
עולם החשמל והאלקטרוניקה (20443)רגילהספר אלקטרוני 
אנליזה של ניסויים (20340)מתקדמת
בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה (20518)מתקדמת
גיאולוגיה של הכרמל (20321)מתקדמת
יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל (20307)מתקדמת
סימטריה - מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה (20332)מתקדמת
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה (20308)מתקדמת
בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח (22007)תואר שני
בעיית הגוף והנפש (22004)תואר שני
הגדרת החיים (22000)תואר שני
המשבר האקולוגי והאדם (22008)תואר שני
מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה (22006)תואר שני
מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם (22003)תואר שני
סוציוביולוגיה במבט ביקורתי (22011)תואר שני
רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה (22010)תואר שני
רפואה אלטרנטיבית במבט ביקורתי (22009)תואר שני
תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות (22005)תואר שני