פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
שלום אורח  הרשם לפא"ר
המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
במסגרת המחלקה כלולים שלושה תחומי ידע במדעי החברה:

סוציולוגיה - עוסקת בחקר מגוון יחסי הגומלין בין בני אדם, כפי שהם באים לידי ביטוי במעשיהם, ברגשותיהם ובעמדותיהם המוצהרות. על-פי התפיסה הסוציולוגית הפרט איננו יחידה עצמאית אלא מתפקד בתוך רשתות ומעמדות חברתיים. אלה קובעים במידה רבה את מיקומו ועוצמתו, כללי התנהגותו ויחסי הכוחות בינו לבין האחרים. תחומים שונים הנחקרים במיוחד הם הסוציולוגיה של המשפחה, התרבות, העבודה, החינוך, הדת והמשפט.

תקשורת - תחום מחקר חברתי העוסק במקומה והשפעתה של התקשורת על הפרט, החברה התרבות והמדינה. הוא בוחן את הדימויים והמיתוסים בעזרתם אנו מעצבים את תפיסת המציאות שלנו. התחום מתמקד בכל אחד ואחד מאמצעי התקשורת שהטכנולוגיה מעמידה לפנינו מן העיתונות הכתובה ועד האינטרנט, לרבות רדיו והטלוויזיה.

מדע המדינה - עוסקים בחקר יחסי הגומלין הפוליטיים בין מגוון הגופים המרכיבים את המדינה המודרנית ואת המערכת הבינלאומית. מדע המדינה עוסק ברעיון מדיני (הגדרת המשטר הרצוי), במשטרים ובפוליטיקה השוואתית, בהתנהגות פוליטית של פרטים וקבוצות ובמנהל ציבורי. במסגרת העיסוק ביחסים הבינלאומיים נחקרות סוגיות פוליטיות הנוגעות למערכת היחסים בין שחקנים פוליטיים (בעיקר מדינות) ברמה האזורית או העולמית.

בכל אחד מתחומי הידע מוצעים מגוון מסלולי לימוד לקראת תואר ראשון, ושתי תוכניות לתואר מוסמך (M.A) בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים, ולימודי תרבות.
חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסים:
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
שם הקורסמרכז/ת ההוראהרמה
ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (10717)רגילהספר אלקטרוני 
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (10691)רגילהספר אלקטרוני 
ג'נוסייד (רצח עם) (10664)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
דיקטטורות במאה ה-20 (10662)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
החברה הערבית בישראל (10657)רגילהספר אלקטרוני 
מבוא לפוליטיקה השוואתית (10660)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
מגמות בחברה הישראלית (10495)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
משטרים דמוקרטיים (10661)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (10682)רגילהספר אלקטרוני 
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
סוציולוגיה של התרבות (10659)רגילהספר קולי 
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206)רגילהספר אלקטרוני 
תקשורת ודעת קהל (10716)רגילהספר קולי 
זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569)מתקדמתספר אלקטרוני ספר קולי 
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (10535)מתקדמת
מכאוב הדעת (ברוסית) (42140)מתקדמתספר אלקטרוני ספר קולי 
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (10392) יובל לבל מתקדמת
ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון (12019)תואר שניספר אלקטרוני 
התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה (12027)תואר שניספר אלקטרוני ספר קולי 
ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות (12005)תואר שניספר אלקטרוני ספר קולי