פא"ר > החטיבה למתמטיקה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
החטיבה למתמטיקה
חטיבת המתמטיקה אחראית על מכלול לימודי המתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה. היא מופקדת על הפיתוח ועל ההוראה של קורסים במתמטיקה ועל טיפול שוטף בצרכי הסטודנטים הלומדים אותם. מערכת קורסי המתמטיקה מאפשרת ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לקראת תואר בוגר חד-חוגי במתמטיקה, לקראת תארי בוגר דו-חוגיים במתמטיקה ובחוג נוסף, או לקראת תואר בוגר במדעים בהדגשת מתמטיקה, שהוא פחות מובנה ומאפשר שילוב גמיש של קורסים מדיסציפלינות אחרות. היצע הקורסים במתמטיקה כולל גם קורסים שאינם מיועדים לתלמידי מתמטיקה, אלא לסטודנטים הלומדים לקראת תארים בדיסציפלינות אחרות של המדעים, או לתארים בהנדסה, בניהול ובכלכלה. בלימודים לתואר בוגר בכלכלה עם לימודי חטיבה, אפשר לכלול מקבץ קורסים במתמטיקה, שלכלכלנים יש בהם עניין מיוחד. בלימודים לתואר בוגר בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה, אפשר לכלול מקבץ קורסי מתמטיקה בבחירה כמעט חופשית.

לימודי מתמטיקה עשויים לסייע גם לסטודנטים המבקשים להתחיל ללמוד במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ולהמשיך לקבלת תואר ראשון בפקולטות שונות באוניברסיטאות אחרות, במסגרת "אפיקי מעבר".

התחומים העיקריים שבהם מתמקדים החוקרים חברי סגל ההוראה והסגל אקדמי הם: אנליזה קומפלקסית, פולינומים אורתוגונאליים, סטטיסטיקה מתמטית, תורת המספרים האדיטיבית ותורת המשחקים.

חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסים: