פא"ר > החטיבה למדעי המחשב
שלום אורח  הרשם לפא"ר
החטיבה למדעי המחשב
החטיבה למדעי המחשב הינה היחידה האקדמית השלישית בגודלה באוניברסיטה הפתוחה ומציעה תוכניות לתואר ראשון ותוכניות לתואר שני במדעי המחשב. במסגרת תוכניות אלה מוצעים: למעלה מ-40 קורסים לתואר ראשון, למעלה מ-20 קורסים לתואר שני, סמינרים וסדנאות בנושאים תיאורטיים ויישומיים. ברוב הקורסים משולבת טכנולוגיית תקשוב להוראה מרחוק. בכל שנה נרשמים לקורסים במדעי המחשב של החטיבה למעלה מ-2000 סטודנטים.

החטיבה מציעה הן תואר חד-חוגי והן תארים דו-חוגיים בשיתוף עם מחלקות אחרות באוניברסיטה הפתוחה. בכל שנה מסיימים כמה מאות סטודנטים את התואר הראשון בחטיבה: כ-2/3 מהם במסלול מדעי המחשב, כ-1/3 מהם במסלולים הדו-חוגיים וביניהם "מדעי המחשב וניהול-מערכות ויישומים". בכל שנה בוגרים במדעי המחשב של החטיבה משתלבים בתעשיות ההייטק ובלימודים לתארים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

ניתן ללמוד גם לתואר שני במדעי המחשב. התכנית לתואר שני במדעי המחשב נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם וכלים להתמודדות עם נושאים תיאורטיים ויישומיים מחזית המחקר במדעי המחשב, וכן להכשיר סטודנטים מצטיינים בעבודה מחקרית. התכנית מורכבת מלימוד קורסים במגוון של נושאים מתקדמים בתחום, ומהגשה של עבודה: עבודה מסכמת או תזה.
חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסים:
החטיבה למדעי המחשב
שם הקורסמרכז/ת ההוראהרמה
אוטומטים ושפות פורמליות (20440)רגילהספר אלקטרוני 
אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (20290)רגילהספר אלקטרוני 
מערכות ספרתיות (20272)רגילה