פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
המחלקה לסִפרות, ללשון ולאמנויות כוללת חמישה תחומי לימוד: ספרות ותאטרון, לשון ובלשנות, מוסיקה, תולדות האמנות וקולנוע.

בתחום הסִפרות והתאטרון מוצע מבחר עשיר של קורסים בספרות עברית, בספרות כללית, בתורת הספרות ובתאטרון. הקורסים עוסקים בפרוזה, בשירה, בספרות ילדים, בתאוריות כלליות של הספרות, במחזותיו של שקספיר, בחוויה התאטרונית ובתפקידיו החברתיים של התאטרון. כמו כן מוצעת תכנית לתעודת הוראה בספרות.

בתחום הלשון והבלשנות מוצע תחילה קורס מבוא לבלשנות כללית, ושאר הקורסים הם בתחום הבלשנות הכללית והלשון העברית, וכוללים סקירה מקיפה של תולדות הלשון העברית וכן עיסוק במורפולוגיה ובתורת ההגה. הקורסים החדשים בלשון מגלים קשר בין הבלשנות לבין עולם התקשורת.

במוסיקה
מוצעים קורסים המיועדים בחלקם למתחילים גמורים ובחלקם למוסיקאים מנוסים ואף למורים למוסיקה. בקורסים נלמדת האזנה מודרכת למוסיקה, ספרות המוסיקה לתקופותיה השונות ולסגנונותיה, ותולדות המוסיקה. לאחרונה אושרה תכנית לימודים לתואר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה. כמו כן מתוכנן מסלול לתעודת הוראה במוסיקה.

בתולדות האמנות, לצד קורס מבוא כללי מוצעים קורסים המציגים שתי תקופות חשובות בתולדות האמנות: תקופת הרנסנס באיטליה ותחילת המאה ה-20 באירופה ובאמריקה, וכן שני קורסים המתמקדים בז'אנרים: טבע דומם וסמלים ציוניים.

בתחום הקולנוע מוצע מגוון של קורסים העוסקים הן בקולנוע העולמי והן בקולנוע הישראלי. הנושאים העיקריים המוצגים בקורסים הם: התפתחות הקולנוע מסוף המאה ה-19 עד סוף המאה ה-20, הקשר שבין היסטוריה לקולנוע, שפת הקולנוע, התפתחות הקולנוע הישראלי משנות השלושים ועד ימינו, תדמיות של קבוצות מרכזיות בחברה הישראלית (כגון: צברים, ניצולי שואה, מזרחיים ועוד) וכן מבט אל הקולנוע הפלסטיני.

הוחל בהפעלתה של תכנית לימודים לתואר שני בלימודי תרבות, המשלבת קורסים ממחלקתנו יחד עם קורסים בתקשורת, באסתטיקה ובסוציולוגיה.

בכל אחד מתחומי ההוראה במחלקה, יש מן הקורסים המיועדים לסטודנטים שאין להם כל ידע מוקדם, ואילו קורסים אחרים מיועדים למתקדמים בתחום. בין תלמידינו יש הלומדים לקראת תואר אקדמי, אך יש רבים הלומדים להנאתם, ויש סטודנטים מתחומים אחרים הלוקחים קורסים מתחומינו לשם העשרה. הלמידה בקורסים בקולנוע, במוסיקה ובתולדות האמנות מועשרת באמצעות עזרי מולטימדיה (סרטים והקלטות). למידת כל הקורסים נתמכת באתרי אינטרנט הכוללים חומרי העשרה וסיוע ללמידה.

חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסים: