פא"ר > המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
המחלקה להיסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדות מציעה לימודים במגוון רב של נושאים כגון:
היסטוריה ופילוסופיה של העולם הקלאסי; היסטוריה של עם-ישראל מתקופת המקרא ועד לעת החדשה; תולדות האסלאם ותרבותו; היסטוריה של המזרח התיכון; דברי ימי המערב מימי הביניים ועד העת החדשה; פילוסופיה יוונית ופילוסופיה של המוסר; תולדות ארץ-ישראל ותרבויותיה; נושאים שונים במדעי היהדות: מקרא, תלמוד, אגדה ומחשבת ישראל. במחלקה קורסים בנושאים מגוונים, שנלמדים במספר רב של תוכניות לימוד המשלבות לעיתים יותר מדיסציפלינת לימוד אחת (כגון תארים משולבים עם מדעי החברה).
המשותף לקורסים הנלמדים במחלקה הוא התמקדות בטקסטים כנושא הלימוד. בהיסטוריה משמשים מקורות מימים עברו עדויות המסייעות להכיר את העבר ולשחזר תהליכים היסטוריים. טקסטים פילוסופיים מציגים שיח על תהליכי החשיבה של האדם והדרך בה תופס את עולמו. מדעי היהדות מתמקדים בטקסטים שנתפסים כתשתית התרבותית של העם היהודי, והם מסייעים לחקור את מהותה וגלגוליה של התרבות היהודית.
המחלקה מעניקה תארים בהיסטוריה, בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו (דו חוגי) ובפילוסופיה (דו חוגי).
חומרי לימוד פתוחים מתוך הקורסים:
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
שם הקורסמרכז/ת ההוראהרמה
מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (55169)
אירופה ערש הלאומיות (10403)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
בין יהודים לנוצרים (ברוסית) (42143) יוליה ברשדסקי-ליבוביץ רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
בין ציון לציונות: 1914-1881 (10121)רגילה
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (10432)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי על הספר בוידאו 
המזרח התיכון בימינו (10646)רגילהספר אלקטרוני 
המזרח התיכון בין מלחמות-העולם (10425)רגילהספר קולי 
זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד (10105)רגילה
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (10297)רגילה
מבית לאומי למדינה בדרך (10423)רגילהספר אלקטרוני ספר קולי 
מדינת החשמונאים (10419)רגילה
מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה17 - 18 (10266)רגילה
פילוסופיה יהודית בימה"ב: מרס"ג עד הרמב"ם (10412)רגילהספר אלקטרוני 
פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (10248)רגילה
תרבות, חברה ודת: יהודי פולין (10265)רגילה
אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו (10918)מתקדמת
הנצרות הקדומה (10531)מתקדמתספר אלקטרוני 
חירויות הפרט בממשל ארה"ב (10336)מתקדמת
חשיבה היסטורית (10337)מתקדמתספר אלקטרוני 
יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (10565)מתקדמתספר אלקטרוני ספר קולי על הספר בוידאו 
מרעיון לממשות: ג'פרסון והפדרליזם בארה"ב (10317) תמי ינאי מתקדמת
נאורות, רומנטיקה ולאומיות גרמנית (10513)מתקדמת
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה (10938)מתקדמתספר אלקטרוני 
פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית (10589)מתקדמתספר אלקטרוני