פא"ר > אודות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
כתבו לנולפניות בנושא רכישת ספרי הלימוד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

לפניות סטודנטים ומתעניינים בלימודים באוניברסיטה הפתוחה

לפניות בבעיות טכניות ובעיקר בנושאי סיסמא

לפניות בכל נושא אחר